Náš e-shop má uzavřenou smlouvu s Puncovním úřadem o umožnění internetových kontrolních nákupů. 

Registrace společnosti je provedena pod číslem 14822.